Welkom bij

BCCA vzw is een certificatie-instelling, gespecialiseerd in de certificatie van bouwproducten en -systemen, organisatiesystemen, managementsystemen, personen en processen. BCCA vzw is in vele domeinen actief, zowel voor wat betreft de wettelijk procedures via een overheidsmandaat als vrijwillige procedures op basis van consensus tussen alle betrokken partijen. Telkens wanneer nodig laat BCCA vzw zich door de bevoegde overheid erkennen opdat aan de door haar afgeleverde certificaten een maximale waarde gehecht kan worden.

Mijn persoonlijke pagina

Wachtwoord resetten Login controleren

Aanmaak account